TAM.ČOK. SA NUGAT PUNJENJEM

Vrsta:
1. Tamna čokolada s min.55% kakao dijelova
2. Tamna čokolada s min.35% kakao dijelova

 

Molimo prilikom narudžbe navesti vrstu.