TAMNA ČOK. 3 VRSTE ČOKOLADE

Vrsta:
1. Tamna čokolada s min.55% kakao dijelova
2. Mliječna  čokolada s min.35% kakao dijelova
3. Bijela čokolada s min.29% kakao dijelova

 

Molimo prilikom narudžbe navesti vrstu.