Chade

MLJEČNA ČOK.SA NUGAT KREMOM

Vrsta:
1. Tamna čokolada s min.55% kakao dijelova
2. Mliječna čokolada s min.35% kakao dijelova

MLJEČNA/BIJELA ČOK. SA TIRAMISU PUNJENJEM

Vrsta:
1. Tamna čokolada s min.35% kakao dijelova
2. Bijela čokolada s min.29% kakao dijelova

TAM.ČOK. SA NUGAT PUNJENJEM

Vrsta:
1. Tamna čokolada s min.55% kakao dijelova
2. Tamna čokolada s min.35% kakao dijelova

TAMNA ČOK. SA CHILLIJEM

Vrsta:
1. Tamna čokolada s min.72% kakao dijelova
2. Tamna čokolada s min.55% kakao dijelova